Website đặt vé online

http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/book_your_trip/flights

 

Địa chỉ

Trung tâm Đặt giữ chỗ qua điện thoại

Miền Bắc Việt Nam: 84 4 38320320

Miền Nam Việt Nam: 84 8 38320320 

Miền Trung Việt Nam: 84 511 3811111 

 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên

Hà Nội, VIỆT NAM

Số đăng ký kinh doanh: 106000844

Mã số thuế: 0100107518

 

Trung tâm Khách hàng Thường xuyên

200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên

Hà Nội, VIỆT NAM

Tel:  84 4 38730314 

Fax: 84 4 38273003