Bang ve tau thong nhat, gio tau hanoi sai gon, hanoi hue, hoi an, nha trang, Bảng giờ tàu hỏa, Tuyến Tàu Hà nội - Sapa, Tuyến Tàu Thống Nhất, Tuyến tàu thống nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội, Bảng Giờ tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Hà nội - Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Sài gòn. - Tuyến Sài gòn - Hà nội - Tuyến Hà nội - Nam Định - Tuyến Nam

 

Tàu SE7

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

06:00

06:00

Phủ Lý

56

07:07

07:04

Nam Định

87

07:47

07:42

Ninh Bình

115

08:22

08:19

Thanh Hoá

175

09:31

09:28

Minh Khôi

197

09:54

09:52

Chợ Sy

279

11:21

11:18

Vinh

319

12:08

12:01

Yên Trung

340

12:35

12:32

Hương Phố

387

13:42

13:39

Đồng Lê

436

14:47

14:44

Minh Lễ

482

15:37

15:35

Đồng Hới

522

16:36

16:21

Đông Hà

622

18:34

18:31

Huế

688

19:55

19:47

Đà Nẵng

791

22:47

22:25

Tam Kỳ

865

00:08

00:05

Quảng Ngãi

928

01:21

01:16

Diêu Trì

1096

04:23

04:08

Tuy Hoà

1198

06:20

06:15

Ninh Hoà

1281

07:54

07:51

Nha Trang

1315

08:35

08:27

Tháp Chàm

1408

10:11

10:06

Bình Thuận

1551

12:39

12:33

Long Khánh

1649

14:25

14:22

Biên Hòa

1697

15:25

15:22

Dĩ An

1707

15:38

15:36

Sài Gòn

1726

16:08

16:08

 

Tàu SE3

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

22:00

22:00

Phủ Lý

56

23:06

23:03

Nam Định

87

23:40

23:37

Ninh Bình

115

00:13

00:10

Thanh Hoá

175

01:16

01:13

Vinh

319

03:32

03:25

Yên Trung

340

03:58

03:55

Hương Phố

387

04:55

04:52

Đồng Hới

522

07:40

07:25

Đông Hà

622

09:18

09:15

Huế

688

10:35

10:27

Đà Nẵng

791

13:15

13:00

Tam Kỳ

865

14:30

14:27

Quảng Ngãi

928

15:35

15:30

Diêu Trì

1096

18:36

18:21

Tuy Hoà

1198

20:14

20:11

Nha Trang

1315

22:12

22:04

Tháp Chàm

1408

23:45

23:40

Bình Thuận

1551

02:14

02:09

Biên Hòa

1697

04:42

04:39

Sài Gòn

1726

05:20

05:20

 

Tàu SE1

Ga đi

Cự ly

Giờ đi

Giờ đến

Hà Nội

0

19:30

19:30

Phủ Lý

56

20:37

20:34

Nam Định

87

21:14

21:11

Ninh Bình

115

21:49

21:46

Thanh Hoá

175

22:58

22:55

Chợ Sy

279

00:54

00:51

Vinh

319

01:41

01:34

Yên Trung

340

02:07

02:04

Hương Phố

387

03:02

02:59

Đồng Hới

522

05:50

05:35

Đông Hà

622

07:36

07:33

Huế

688

08:56

08:48

Đà Nẵng

791

11:41

11:26

Tam Kỳ

865

13:23

13:20

Quảng Ngãi

928

14:34

14:29

Bồng Sơn

1017

16:07

16:04

Diêu Trì

1096

17:41

17:26

Tuy Hoà

1198

19:21

19:18

Nha Trang

1315

21:22

21:14

Tháp Chàm

1408

22:56

22:53

Bình Thuận

1551

01:18

01:12

Biên Hòa

1697

03:59

03:56

Sài Gòn

1726

04:39

04:39