ÐSQ Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen

ÐSQ và P/Ðoàn Việt Nam tại Áo

Ðịa chỉ:       Victoria 12-14, Luân Đôn, W8-5rd

Ðiện thoại: (44-20) 7937 1912

Fax:            (44-20) 7937 6108

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       Felix-Mottl Strasse 20 A-1190, Viên

Ðiện thoại: (43-1) 368 0755

Fax:            (43-1) 368 0754

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Ba Lan

ÐSQ Việt Nam tại Bê-la-rút

Ðịa chỉ:       Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa

Ðiện thoại: (48-22) 844 6021/ 844 3780

Fax:            (48-22) 844 6723

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (48-22) 844 6740

Ðịa chỉ:       Số 3, phố Mozajskovo, Minsk

Ðiện thoại: (375-1) 7239 1538

Fax:            (375-1) 7239 1538

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Bỉ

ÐSQ Việt Nam tại Bungari

Ðịa chỉ:       #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles

Ðiện thoại: (32-2) 379 2737

Fax:            (32-2) 374 9376

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (32-2) 379 2736

Ðịa chỉ:       Số 1, phố Jetvarka, Sofia 1113

Ðiện thoại: (359) 2963 2609

Fax:            (359) 2963 3658

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (359) 2963 3742

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Đan Mạch

ÐSQ Việt Nam tại Ðức

Ðịa chỉ:       Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup,

                   Copenhagen

Ðiện thoại: (45) 3918 3932

Fax:            (45) 3918 4171

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       Elsenstrasse 3, 12435 Berlin

Ðiện thoại: (49-30) 5363 0108/ 5363 0113

Fax:            (49-30) 5363 0200

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (49-30) 5363 0100

 

 

Văn phòng Bonn - ÐSQ Việt Nam tại Đức

ÐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Ðịa chỉ:       Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn

Ðiện thoại: (49-22) 895 7540

Fax:            (49-22) 835 1866

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague

Ðiện thoại: (31-70) 364 8917

Fax:            (31-70) 364 8656

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ÐSQ Việt Nam tại Hungari

ÐSQ Việt Nam tại Liên Bang Nga

Ðịa chỉ:       1062 Déhibáb, U.29, Budapest

Ðiện thoại: (36-1) 342 5583/ 342 9922

Fax:            (36-1) 352 8798

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (36-1) 343 3836

Ðịa chỉ:       13, phố Bolshaya Pirogovskaya, Mát-xcơ-va

Ðiện thoại: (7-095) 245 0925 / 247 0212

Fax:            (7-095) 246 3121

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (7-095) 246 0687;

                   Fax: (7-095) 246 6807

 

 

TLSQ Việt Nam tại Vla-di-vox-toc - Liên bang Nga

ÐSQ Việt Nam tại Pháp

Ðịa chỉ:       107/1, phố Puskinskaya, Vla-di-vox-toc

Ðiện thoại: (7-4232) 226 948

Fax:            (7-4232) 261 946

Ðịa chỉ:       62-66 Rue Boileau -7501 6 Pari

Ðiện thoại: (33-1) 4414 6400

Fax:            (33-1) 4524 3948

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426;

                   Fax: (33-1) 4414 6424

 

 

Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp

ÐSQ Việt Nam tại Rumani

Ðịa chỉ:       2, đường Le Verrier, 75006 Paris

Ðiện thoại: (33-1) 4432 0877

Fax:            (33-1) 4432 0879

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest

Ðiện thoại: (40-1) 312 1626

Fax:            (40-1) 311 0334

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ÐSQ Việt Nam tại Séc

ÐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha

Ðịa chỉ:       Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00

Ðiện thoại: (420-2) 5721 1540

Fax:            (420-2) 5721 1792

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (420-2) 2492 2074;

                   Fax: (420-2) 2491 6488

Ðịa chỉ:       C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 -Madrid

Ðiện thoại: (34-91) 510 2867

Fax:            (34-91) 415 7067

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Ðiển

ÐSQ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ

Ðịa chỉ:       26, Orby Slottsvag, Alvsjo, Stockholm

Ðiện thoại: (46-8) 5562 1070 / 5562 1071

Fax:            (46-8) 5562 1080

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (46-8) 5562 1079

Ðịa chỉ:       Schlosslistrasse 26, 3008 Bern

Ðiện thoại: (41-31) 388 7878

Fax:            (41-31) 388 7879

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Giơ-ne-vơ - Thụy Sĩ

ÐSQ Việt Nam tại Ucraina

Ðịa chỉ:       18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218

                   Grand-Saconnex, Giơ-ne-vơ

Ðiện thoại: (41-2) 798 9866

Fax:            (41-2) 798 0724

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ðịa chỉ:       Số 5, phố Leskova, Petrersky, Ki-ép

Ðiện thoại: (380-4) 4294 8087 / 4295 2837

Fax:            (380-4) 4294 8066

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh sự:    Điện thoại: (380-4) 4294 8087

ÐSQ Việt Nam tại Ý

                                             

Ðịa chỉ:       #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma

Ðiện thoại: (39-06) 854 3223 / 8543 235

Fax:            (39-06) 854 8501

Email:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.