Nhà xe Trần Cường: 35B-00052
KIM SƠN-HÀ NỘI MỸ ĐÌNH.
ĐT: 0936.725 887 / 0912.203 987