Doanh nghiệp MẠNH HÀ: 
Chuyên tuyến THÁI NGUYÊN(15h) - YÊN LẬP(8h30').
ĐT theo xe: 0963.889599/ 0912.464772.
ĐT giám đốc: 0985.997599
*Xe đi Thanh Ba, xuất bến Thái Nguyên 8h: 

0973.197.599
*Xe đi Việt Trì, xuất bến TN 9h:
0975.526.599