Nhà xe TRUNG HIẾU: 34B-013.38
Địa chỉ: 134 khu 3, thị trấn Ninh Giang - HD
Chuyên tuyến: NINH GIANG (7h) - THÁI NGUYÊN (13h15').
ĐT: 0320.3766.772/ 0982.435.759