THÁI BÌNH - THÁI NGUYÊN: 
XE ĐỨC NGHĨA: 17B-00455
XB: TB 5h, TN 12h30'
ĐT: 036. 3722256/ 0912.942.205