BẮC KẠN - BẾN XE BẮC KẠN(276)

Địa chỉ: TỔ 8 P.ĐỨC XUÂN, TX.BẮC KẠN, BẮC KẠN

Điện thoại: (0281)3872673

 

 BẾN XE H.CHỢ ĐỒN(138)

Địa chỉ: TỔ 12 ĐỒNG NAM TT.BẰNG LŨNG, H.CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN

Điện thoại: (0281)3882143

 

 HIỆP HÒA - BẾN XE HIỆP HÒA(515)

Địa chỉ: KHU 4 TT.THẮNG, H.HIỆP HÒA, BẮC GIANG

Điện thoại: (0240)3873441

 

 BẮC GIANG - BẾN XE KHÁCH BẮC GIANG(401)

Địa chỉ: XƯƠNG GIANG, P.THỌ XƯƠNG, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG

Điện thoại: (0240)3826141

 

 HOÀNG LONG - CTY TM DL HOÀNG LONG(323)

Địa chỉ: 452-454 LÊ LỢI, P.HOÀNG VĂN THỤ, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG

Điện thoại: (0240)3828959

 

 BẮC GIANG - CTY CP XE KHÁCH BẮC GIANG(72)

Địa chỉ: 167 XƯƠNG GIANG, X.XƯƠNG GIANG, TP.BẮC GIANG, BẮC GIANG

Điện thoại: (0240)3854245

 

 BẾN XE KHÁCH TX.CAO BẰNG(504)

Địa chỉ: THÔN TAM TRUNG P.SÔNG BẰNG, TX.CAO BẰNG, CAO BẰNG

Điện thoại: (026)3855750

 

 BẾN XE CỬA KHẨU(128)

Địa chỉ: TT.TÀ LÙNG, H.PHỤC HÒA, CAO BẰNG

Điện thoại: (026)3824237

 

 BẾN XE KHÁCH(129)

Địa chỉ: KHU AN NINH H.HỮU LŨNG, LẠNG SƠN

Điện thoại: (025)3825209

 

 VIỆT TRÌ - BQL BẾN XE KHÁCH VIỆT TRÌ(1255)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3855335

 

 XN QUẢN LÝ BẾN XE(810)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3846477

 

 VIỆT TRÌ - BẾN XE KHÁCH VIỆT TRÌ(666)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3848611

 

 PHÚ THỌ - BẾN XE KHÁCH PHÚ THỌ(583)

Địa chỉ: P.PHONG CHÂU, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3820265

 

 PHÚ THỌ - BQL BẾN XE KHÁCH PHÚ THỌ(511)

Địa chỉ: TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3841547

 

 ĐỘI XE KHÁCH(276)

Địa chỉ: P.HÙNG VƯƠNG, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3820215

 

 BẾN XE KHÁCH H.YÊN LẬP(168)

Địa chỉ: TÂN LONG H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3870170

 

 AM THƯƠNG - BẾN XE KHÁCH AM THƯƠNG(64)

Địa chỉ: TT.HẠ HÒA, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3883053

 

 BẾN XE KHÁCH MÓNG CÁI(429)

Địa chỉ: TRẦN PHÚ, P.TRẦN PHÚ, TX.MÓNG CÁI, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3881907

 

 CTY QUẢN LÝ BẾN XE BẾN TÀU QUẢNG NINH(351)

Địa chỉ: P.BÃI CHÁY, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3846661

 

 CTY CP XE KHÁCH QUẢNG NINH(331)

Địa chỉ: P.YẾT KIÊU, TP.HẠ LONG, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3825112

 

 BẾN XE KHÁCH MÓNG CÁI(330)

Địa chỉ: KM1 P.KA LONG, TX.MÓNG CÁI, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3881226

 

 BẾN XE KHÁCH UÔNG BÍ(289)

Địa chỉ: KHU 3 P.THANH SƠN, TX.UÔNG BÍ, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3661129

 

 BẾN XE KHÁCH CỬA ÔNG(233)

Địa chỉ: TỔ 21 P.CỬA ÔNG, TX.CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3865618

 

 BẾN XE ÔTÔ ĐÔNG TRIỀU(203)

Địa chỉ: KHU 4 H.ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3870585

 

 BẾN XE KHÁCH TIÊN YÊN(193)

Địa chỉ: Á LÝ THƯỜNG KIỆT, TT.TIÊN YÊN, H.TIÊN YÊN, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3876971

 

 BẾN XE KHÁCH HẢI HÀ(170)

Địa chỉ: PHỐ 4 TT.QUẢNG HÀ, H.HẢI HÀ, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3760193

 

 BẾN XE KHÁCH CÁI RỒNG(159)

Địa chỉ: KHU 7 H.VÂN ĐỒN, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3874074

 

 BẾN XE CHỢ ĐỊA CHẤT(108)

Địa chỉ: P.CẨM TRUNG, TX.CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3860766

 

 BA TẦNG - BẾN XE BA TẦNG(70)

Địa chỉ: P.CẨM THÀNH, TX.CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

Điện thoại: (033)3862707

 

 BẾN XE KHÁCH THÁI NGUYÊN(2373)

Địa chỉ: TP.THÁI NGUYÊN, THÁI NGUYÊN

Điện thoại: (0280)3751006

 

 BẾN XE KHÁCH PHÚ BÌNH(231)

Địa chỉ: KTT TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT X.BÌNH YÊN, H.ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN

Điện thoại: (0280)3867955

 

 BẾN XE TT.BA HÀNG(212)

Địa chỉ: TT.BA HÀNG, H.PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN

Điện thoại: (0280)3824341

 

 BQL BẾN XE KHÁCH TUYÊN QUANG(537)

Địa chỉ: TX.TUYÊN QUANG, TUYÊN QUANG

Điện thoại: (027)3822664

 

 BẾN XE KHÁCH(138)

Địa chỉ: H.NA HANG, TUYÊN QUANG

Điện thoại: (027)3864549

 

 

Kết bạn cùng Viet Care Travel www.facebook.com/vietcaretravel 

1 Like cho thông tin VCT cung cấp www.facebook.com/vietcaretravel.vn