BẾN XE KHÁCH LỤC YÊN(357)

Địa chỉ: KHU 3 TT.YÊN THẾ, H.LỤC YÊN, YÊN BÁI

Điện thoại: (029)3845449

 

 BẾN XE YÊN BÁI(332)

Địa chỉ: P.NGUYỄN THÁI HỌC, TP.YÊN BÁI, YÊN BÁI

Điện thoại: (029)3863291

 

 BẾN XE KHÁCH MẬU A(181)

Địa chỉ: KP1 TT.MẬU A, H.VĂN YÊN, YÊN BÁI

Điện thoại: (029)3834192

 

 

 TT QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH TỈNH SƠN LA(896)

Địa chỉ: TỔ 1 P.QUYẾT TÂM, TP.SƠN LA, SƠN LA

Điện thoại: (022)3874652

 

 MỘC CHÂU - BẾN XE KHÁCH MỘC CHÂU(518)

Địa chỉ: TIỂU KHU 4 TT.MỘC CHÂU, H.MỘC CHÂU, SƠN LA

Điện thoại: (022)3866592

 

 MAI SƠN - BẾN XE KHÁCH MAI SƠN(459)

Địa chỉ: NGÃ TƯ NÔNG TRƯƠNG TIỂU KHU 4 TT.HÁT LÓT, H.MAI SƠN, SƠN LA

Điện thoại: (022)3843031

 

 BẾN XE KHÁCH H.SÔNG MÃ(236)

Địa chỉ: TỔ 5 TT.SÔNG MÃ, H.SÔNG MÃ, SƠN LA

Điện thoại: (022)3836889

 

 BẾN XE KHÁCH H.PHÙ YÊN(163)

Địa chỉ: KHỐI 15 TT.PHÙ YÊN, H.PHÙ YÊN, SƠN LA

Điện thoại: (022)3863312

 

 BẾN XE KHÁCH H.THUẬN CHÂU(157)

Địa chỉ: TIỂU KHU 13 TT.THUẬN CHÂU, H.THUẬN CHÂU, SƠN LA

Điện thoại: (022)3847034

 

 VIỆT TRÌ - BQL BẾN XE KHÁCH VIỆT TRÌ(1254)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3855335

 

 XN QUẢN LÝ BẾN XE(810)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3846477

 

 VIỆT TRÌ - BẾN XE KHÁCH VIỆT TRÌ(666)

Địa chỉ: P.GIA CẨM, TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3848611

 

 PHÚ THỌ - BẾN XE KHÁCH PHÚ THỌ(583)

Địa chỉ: P.PHONG CHÂU, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3820265

 

 PHÚ THỌ - BQL BẾN XE KHÁCH PHÚ THỌ(511)

Địa chỉ: TP.VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3841547

 

 ĐỘI XE KHÁCH(276)

Địa chỉ: P.HÙNG VƯƠNG, TX.PHÚ THỌ, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3820215

 

 BẾN XE KHÁCH H.YÊN LẬP(168)

Địa chỉ: TÂN LONG H.YÊN LẬP, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3870170

 

 AM THƯƠNG - BẾN XE KHÁCH AM THƯƠNG(64)

Địa chỉ: TT.HẠ HÒA, H.HẠ HÒA, PHÚ THỌ

Điện thoại: (0210)3883053

 

 

 LÀO CAI - BẾN XE KHÁCH LÀO CAI(657)

Địa chỉ: MINH KHAI, P.PHỐ MỚI, TP.LÀO CAI, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3824721

 

 PHỐ MỚI - BẾN XE KHÁCH PHỐ MỚI(559)

Địa chỉ: P.PHỐ MỚI, TP.LÀO CAI, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3835746

 

 CƯỜNG HƯƠNG - CTY TNHH CƯỜNG HƯƠNG(341)

Địa chỉ: 10 TỔ 7 CẦU MÂY, TT.SA PA, H.SA PA, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3873599

 

 CỐC LẾU - BẾN XE KHÁCH CỐC LẾU(230)

Địa chỉ: P.CỐC LẾU, TP.LÀO CAI, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3835433

 

 BẾN XE Ô TÔ(198)

Địa chỉ: TT.PHỐ LU, H.BẢO THẮNG, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3862162

 

 BẮC HÀ - BẾN XE KHÁCH BẮC HÀ(131)

Địa chỉ: TT.BẮC HÀ, H.BẮC HÀ, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3880510

 

 BẾN XE KHÁCH(122)

Địa chỉ: XUÂN VIÊN, TT.SA PA, H.SA PA, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3871006

 

 BẾN XE KHÁCH(118)

Địa chỉ: TT.KHÁNH YÊN, H.VĂN BÀN, LÀO CAI

Điện thoại: (020)3882283

 

 HÒA BÌNH - CTY CP XE KHÁCH HÒA BÌNH(440)

Địa chỉ: TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH

Điện thoại: (0218)3857674

 

 BẾN XE KHÁCH TRUNG TÂM(183)

Địa chỉ: P.PHƯƠNG LÂM, TX.HÒA BÌNH, HÒA BÌNH

Điện thoại: (0218)3858590

 

 BẾN XE CAO SƠN(116)

Địa chỉ: SƠN PHÚ X.CAO SƠN, H.ĐÀ BẮC, HÒA BÌNH

Điện thoại: (0218)3827163

 

 

 BẾN XE KHÁCH TỈNH ĐIỆN BIÊN(415)

Địa chỉ: PHỐ 1 P.THANH BÌNH, TP.ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3824558

 

 BẾN XE KHÁCH TỈNH ĐIỆN BIÊN(334)

Địa chỉ: KHU VỰC SUỐI LƯ H.ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3894287

 

 BẾN XE KHÁCH H.TUẦN GIÁO(170)

Địa chỉ: KP3 H.TUẦN GIÁO, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3862469

 

 BẾN XE KHÁCH H.MƯỜMG CHÀ(158)

Địa chỉ: H.MƯỜNG CHÀ, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3842176

 

 BẾN XE KHÁCH H.ĐIỆN BIÊN ĐÔNG(151)

Địa chỉ: BẾN XE X.NA SON, H.ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3891278

 

 BẾN XE KHÁCH BẢN PHỦ(149)

Địa chỉ: CHỢ BẢN PHỦ H.ĐIỆN BIÊN, ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: (0230)3821221

 

 BẾN XE KHÁCH TX LAI CHÂU(458)

Địa chỉ: BẾN XE TX.LAI CHÂU, LAI CHÂU

Điện thoại: (0231)3852182

 

Kết bạn cùng Viet Care Travel www.facebook.com/vietcaretravel 

1 Like cho thông tin VCT cung cấp www.facebook.com/vietcaretravel.vn