Thuê xe 30 chỗ đi Tam Đảo hiệu Hyundai

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Biên Hòa hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 3,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Trảng Bảng hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 4,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Mộc Bài hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 4,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Sa Đéc hiệu Hyundai County

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 4,500,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Bình Minh hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 3,600,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Nhơn Trạch hiệu Hyundai

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Củ Chi hiệu Toyota Coaster

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 3,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Hyundai County 30 chỗ đi Vũng Tàu

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,800,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 30 chỗ đi Trảng Bom hiệu Hyundai

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,600,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Isuzu 30 chỗ đi Sóc Trăng (2 ngày)

 

Hiệu: ISUZU

Giá từ: 6,300,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota Coaster 30 chỗ đi Vũng Tàu

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 3,800,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota Coaster 30 chỗ đi Xuân Lộc

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 4,600,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Cho thuê xe du lịch 30 chỗ đi Thủ Dầu Một

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,200,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota Coaster 30 chỗ đi Cao Lãnh

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 4,500,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Cho thuê Xe Hyundai 30 chỗ đi Lái Thiêu

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 3,600,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Xe Toyota Coaster 30 chỗ cho thuê

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,850,000 VND

Phụ trội giờ: 150,000 VND/h

Phụ trội Km: 8,500 VND/Km Thuê xe

Cho thuê xe Toyota Coaster 30 chỗ tại Hà Nội

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,850,000 VND

Phụ trội giờ: 150,000 VND/h

Phụ trội Km: 8,500 VND/Km Thuê xe

Thuê xe Hyundai County 30 chỗ tại Sài Gòn

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 1,800,000 VND

Phụ trội giờ: 120,000 VND/h

Phụ trội Km: 10,500 VND/Km Thuê xe

Cho thuê xe Hyundai County 30 chỗ

 

Hiệu: Hyundai

Giá từ: 1,800,000 VND

Phụ trội giờ: 120,000 VND/h

Phụ trội Km: 10,500 VND/Km