70. BX KIM MÃ - BX SƠN TÂY

Tần suất: 14/16 XE = 60 Lượt xe/Ngày

Giá vé: vé chặng 5.000đ - vé lượt 20.000đ

Thời gian hoạt động:

Lộ trình:

Lượt đi: BX Kim Mã – Kim Mã – Cầu Giấy - Xuân Thuỷ – Hồ Tùng Mậu - QL 32 – BX Sơn Tây

Lượt về: BX Sơn Tây - QL 32 - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Kim Mã - BX Kim Mã.

71. BX MỸ ĐÌNH - ĐẠI LỘ THĂNG LONG - BX SƠN TÂY

Tần suất: 20/22 XE = 108 Lượt xe/Ngày 10-15-20 phút/chuyến

Thời gian hoạt động: 5h00 - 19h10

Giá vé chặng: 8.000 - 14.000đ

Giá vé lượt: 20.000đ

Lộ trình:

Lượt đi: Bến Xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Đường Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21 - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây

Lượt về: Bến xe Sơn Tây - quay đầu tại ngã ba Nghệ - Chùa Thông - Quốc lộ 21 - Đại lộ Thăng Long - Đường Mễ Trì - Quay đầu tại khách sạn Keangnam - Phạm Hùng - Quay đầu tại bưu điện Phạm Hùng - Bến xe Mỹ Đình

72. BX YÊN NGHĨA - XUÂN MAI

Tần suất: 13/16 XE = 116 Lượt xe/Ngày

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng:

Giá vé lượt: 20.000 VND / vé / người / luợt

Lộ trình:

Lượt đi: BX Yên Nghĩa – QL 6 - Cầu Mai Lĩnh – Biên Giang – Chúc Sơn – Xuân Mai

Lượt về: Xuân Mai - Chúc Sơn - Biên Giang - Cầu Mai Lĩnh - QL 6 - BX Yên Nghĩa

73: BX MỸ ĐÌNH - CHÙA THẦY

Tần suất: 30 phút/chuyến

Thời gian hoạt động: 5h30 - 17h30

Giá vé chặng: 5.000đ

Giá vé lượt: 10.000đ

Lộ trình:

Lượt đi: Bến Xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Quốc lộ 32 - Thị trấn Trôi (Huyện Hoài Đức) - Đường 422 - Đường 421 - Chùa Thầy (Huyện Quốc Oai)

Lượt về: Chùa Thầy (Huyện Quốc Oai) - Đường 421 - Đường 422 - Thị trấn Trôi (Huyện Hoài Đức) - Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Bến Xe Mỹ Đình

74: XUÂN MAI - XUÂN KHANH

Tần suất: 06/12 XE = 48 Lượt xe/Ngày

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng:

Giá vé lượt: 15.000 VND / vé / người / luợt

Lộ trình:

Lượt đi: Xuân Khanh - Đường 414 - Viện 105 – QL 21 – Xuân Mai – Ngã Ba TT Xuân Mai – QL 6 – Xuân Mai

Lượt về: Xuân Mai - QL 6 - Ngã Ba TT Xuân Mai - Xuân Mai - QL 21 - Viện 105 - Đường 414 - Xuân Khanh

75: BX YÊN NGHĨA - BX HƯƠNG SƠN

Tần suất: 20/21 XE = 95 Lượt xe/Ngày

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng: 5.000đ - 10.000đ - 15.000đ

Giá vé lượt: 20.000đ

Lộ trình:

Lượt đi: BX Yên Nghĩa – QL 6 – Ngã ba Ba La – QL 21B – Vân Đình - Đường Đê - Đường 425 – BX Hương

Lượt về: BX Hương Sơn - Đường 425 - Đường Đê - Vân Đình - QL 21B - Ngã ba Ba La - QL 6 - BX Yên Nghĩa

76: BX SƠN TÂY - BX TRUNG HÀ

Tần suất: 04/06 XE = 56 Lượt xe/Ngày

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng:

Giá vé lượt: 10.000 VND / vé / người / luợt

Lộ trình:

Lượt đi: BX SƠN TÂY - BX TRUNG HÀ (Đang cập nhật)

Lượt về: BX TRUNG HÀ - BX SƠN TÂY(Đang cập nhật)

77: BX YÊN NGHĨA - BX SƠN TÂY

Tần suất: 13/15 XE = 90 Lượt xe/Ngày

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng: 10.000 VNĐ

Giá vé lượt: 20.000 VNĐ

Lộ trình:

Lượt đi: BX Yên Nghĩa – Ba La – Quang Trung - Vạn Phúc - Ngọc Trục - Quốc Oai - Thạch Thất – Phúc Thọ - BX Sơn Tây

Lượt về: BX Sơn Tây - Phúc Thọ - Thạch Thất - Quốc Oai - Ngọc Trục - Vạn Phúc - Quang Trung - Ba La - BX Yên Nghĩa

TUYẾN 78: MỸ ĐÌNH - TẾ TIÊU

Tần suất:

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng: 5.000 - 15.000 VND

Giá vé lượt: 20.000 VND

Lộ trình:

Lượt đi: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiên - Nguyễn Trãi - Trần Phú – Quang Trung – Ngã ba Ba La – QL 21B - Thạch Bích – Bình Đà – Kim Bài – Chuông – Vác – Quán Tròn – Vân Đình – Hoà Xá - Thị trấn Đại Nghĩa – BX Tế Tiêu

Lượt về: BX Tế Tiêu - Thị trấn Đại Nghĩa - Hoà Xá - Vân Đình - Quán Tròn - Vác - Chuông - Kim Bài - Bình Đà - Thạch Bích - QL 21B - Ngã ba Ba La - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

Lưu ý: Tuyến 78. Mỹ Đình - Tế Tiêu dừng hoạt động từ ngày 31/03/2012 !

TUYẾN 78: MỸ ĐÌNH - THƯỜNG TÍN

Tần suất: 15-20 phút/ lượt

Thời gian hoạt động:

Giá vé chặng:

Giá vé lượt:

Lộ trình:

Lượt đi: BX Mỹ Đình - Hà Đông - Bình đà - Tam Hưng - Thường Tín

Lượt về: Thường Tín - Tam Hưng - Bình Đà - Nguyễn Trãi - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

79: BX SƠN TÂY - ĐÁ CHÔNG

Tần suất: 30 phút/chuyến

Thời gian hoạt động: 5h30 - 17h30

Giá vé chặng:

Giá vé lượt: 10.000đ - 20.000đ

Lộ trình:

Lượt đi: Bến xe Sơn Tây - quay đầu tại ngã ba Nghệ - Chùa Thông - Đường 414 (Xuân Khanh, Tản Lĩnh, Đá Chông) - Đường 414 - Đá Chông

Lượt về: Đá Chông - Đường 414 - (Đá Chông, Tản Lĩnh, Xuân Khanh) - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây

80: BX MỸ ĐÌNH - BA THÁ

Tần suất:

Thời gian hoạt động: 6h00- 19h00

Giá vé: 20.000 đồng/hk/lượt

Giá vé lượt: 5.000 - 10.000 - 15.000 đồng/hk/lượt

Lộ trình:

Lượt đi: BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Trần Phú (Hà Đông) - TT Chúc Sơn - Bình Sơn - Đại Sơn - Quảng Bị - Ba Thá

Lượt về: Ba Thá - Quảng Bị - Đại Sơn - Bình Sơn - TT Chúc Sơn - Trần Phú (Hà Đông) - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

81: XUÂN MAI - BX HƯƠNG SƠN

Tần suất:

Thời gian hoạt động:

Giá vé: 20.000 đồng/hk/lượt

Giá vé lượt: 5.000 - 10.000 - 15.000 đồng/hk/lượt

Lộ trình:

Lượt đi: Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam - Xuân Mai - Đường mòn Hồ Chí Minh - Miếu Môn - ngã 3 Phúc Lâm - Kênh Đào - Hồng Sơn - Tế Tiêu - bệnh viện Hà - Sêu - Vạn Kim - Đốc Tín - BX Hương Sơn

Lượt về: BX Hương Sơn - Đốc Tín - Vạn Kim - Sêu - Bệnh viện Hà - Tế Tiêu - Hồng Sơn - Kênh Đào - ngã 3 Phúc Lâm - Miếu Môn - Đường mòn Hồ Chí Minh - Xuân Mai - Nhà máy thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam