Thuê xe 16 chỗ đi Bút Tháp hiệu Ford

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,500,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Cao Lãnh hiệu Mercedes

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 2,850,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Xuân Lộc hiệu Ford

 

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,960,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Cần Giờ hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,650,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Sa Đéc hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 2,650,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Nhơn Trạch hiệu Ford Transit

 

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,790,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Lái Thiêu hiệu Toyota

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,570,000 VND

Phụ trội giờ: Miến phí

Phụ trội Km: Miến phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Long Hồ hiệu Mercedes Sprinter

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 2,550,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Thủ Dầu Một hiệu Ford

 

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,570,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota Hiace 16 chỗ đi Gò Dầu

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,520,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Trảng Bàng hiệu Mercedes

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 1,460,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Củ Chi hiệu Mercedes

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 1,570,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota 16 chỗ đi City Tour TP.HCM

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 1,050,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Long Xuyên hiệu Mercedes

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 2,960,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe 16 chỗ đi Mộc Bài hiệu Mercedes

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 2,120,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Ford Transit 16 chỗ đi Trảng Bom

 

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,590,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Toyota Hiace 16 chỗ đi Sóc Trăng (2 ngày)

 

Hiệu: Toyota

Giá từ: 3,690,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Cho thuê xe Mercedes 16 chỗ đi Chùa Hương

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 1,800,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miến phí Thuê xe

Cho thuê xe Sprinter 16 chỗ đi Biên Hòa

 

Hiệu: Mercedes-Benz

Giá từ: 1,490,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí Thuê xe

Thuê xe Ford 16 chỗ đi Gò Dầu (Long Thành)

 

Hiệu: Ford

Giá từ: 1,520,000 VND

Phụ trội giờ: Miễn phí

Phụ trội Km: Miễn phí