DANH SÁCH NHÀ XE TUYẾN ĐẠ TẺH - TP.HCM + CÁT TIÊN - TPHCM

I. Đạ Tẻh - TP.HCM (12 xe, vé: 90k ~ 120k)

1. Xe Bảy Thúy:
SĐT: 0919 152 049
Đạ Tẻh: 11h sáng
Sài Gòn: 5h30 chiều

2. Xe Anh Ly:
SĐT: 0904056835
Đạ Tẻh: 1h30 chiều
Sài Gòn: 8h sáng

3. Xe Phương Trinh:
SĐT: 0918 380 808
Đạ Tẻh: 9h sáng
Sài Gòn: 3h30 chiều

4. Xe Minh Thới:
SĐT: 0984 191 336
Đạ Tẻh: 5h30 sáng
Sài Gòn: 11h sáng

5. Xe Đức Thành:
Sđt: 0989055227, 0919167851
Đạ Tẻh khởi hành: 12h30
Sài Gòn khởi hành: 7h sáng ngã tư ga

6. Xe Duy Thanh
SĐT: 0917600644
Đạ Tẻh: 2h sáng
Sài Gòn: 10h sáng

7. Xe Cúc Phương
SĐT: 0963373729, 0934568357
Đạ Tẻh: 1h30 đêm
Sài Gòn: 9h30 sáng

8. Xe Phát Nhật
SĐT: 0986 198 981
Đạ Tẻh: 10h sáng
Sài Gòn: 18h chiều

9. Xe Ngọc Anh
SĐT: 0915616002
Đạ Tẻh: 6h sáng
Sài Gòn: 11h20

10. Xe Minh Hiếu 
SĐT: 0972034378
Đạ Tẻh: 5h30 sáng
Sài Gòn: 10h20 sáng

11. Xe Thành Trung:
SĐT: 094 5390748
Đạ Tẻh: 7h sáng
Sài Gòn: 13h20

12. Xe Duy Phương:
SĐT: 0946 641 631
Đạ Tẻh: ??
Sài Gòn: ??

Giờ xuất bến xe về Đạ Tẻh từ bến xe Miền Đông: 6h45, 7h50, 8h20, 9h00, 10h20, 11h20, 12h20, 13h20, 14h20, 15h20, 16h20, 17h30

II. Cát Tiên - TP.HCM

1. Xe Bốn Luyện
SĐT: 0909725050, 0918086170, 0936337338
Cát Tiên: 1h và 2hkhuya
Sài Gòn: 7h, 9h, 11h sáng

2. Xe Tuấn Thùy
SĐT: 0933160150, 0908992188, 0933223955
Cát Tiên: 3h, 6h-7h sáng
Sài Gòn: 12h trưa, 1h30 chiều

3. Xe Phương Hải
SĐT: 0918133224
Cát Tiên: 6giờ 30 sáng
Sài Gòn: 1giờ chiều

4. Xe Ngọc Ánh 
SĐT: :0913181529, 0918070459, 0906744556
Cát Tiên: 11h20 giờ 1 giờ trưa
Sài Gòn: 6giờ - 7giờ sáng

5. Xe Thanh Trúc
SĐT: 0918908020
Cát Tiên: 7giờ 30
Sài Gòn: 3giờ

6. Xe Tiến Thành (150k/người)
SĐT: 0938032552
Cát Tiên: 12h khuya
Sài Gòn: 10h sáng

CÁC TUYẾN KHÁC:
- Cát Tiên - Vũng Tàu: 01226868639 (Phát Nhật)
- Cát Tiên - Đắk Lắk: 0976442442, 0982224433 (Tiến Lộc)
- Xe Đức Tín: 0913743349
- Xe Tám Thủy: 0913173256

Cập nhật ngày 21.01.2019