Hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 1 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 6 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá),  5 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến buýt du lịch N1, N2:
             Các tuyến xe buýt hiện trạng (không trợ giá):
              - Tuyến 01: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An
              - Tuyến 03: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa
              - Tuyến 04: Đà Nẵng - Tam Kỳ
              - Tuyến 06: Đà Nẵng - Phú Đa
              - Tuyến 09: Thọ Quang - Quế Sơn 
      Các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động từ tháng 12/2016:
              - Tuyến 05: Nguyễn Tất Thành (Chung cư Hòa Hiệp Nam) - Cầu Rồng - Công viên  Biển  Đông
              - Tuyến 07: Xuân Diệu - Phạm Hùng - Bến xe phía Nam
              - Tuyến 08: Thọ Quang - Cầu Trần Thị Lý - BX Phạm Hùng
              - Tuyến 11: Xuân Diệu - Siêu thị Lotte - Cao đẳng Việt Hàn
              - Tuyến 12: CV 29/3 – Cầu Trần Thị Lý - Vũng Thùng (BX Bùi Dương Lịch)

       Các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động từ tháng 07/2019:
              - Tuyến R14A: Công viên 29/3 - Khu Công nghệ cao
              - Tuyến R4A: Cảng Sông Hàn - Hòa Tiến
              - Tuyến R15: Bến xe Trung tâm - Thọ Quang
              - Tuyến R17A: Cảng sông Hàn - Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (Bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2019)
              - Tuyến R6A: Bến xe Trung tâm - Khu du lịch Non Nước (Bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2019)
              - Tuyến R16: Kim Liên - Cao đẳng Việt Hàn 
       Các tuyến xe buýt du lịch N1, N2:
              - Tuyến N1: Sân bay – Coco Bay
              - Tuyến N2: Sân bay – Chùa Linh Ứng – Sân bay (Tuyến buýt xoay tròn)