Tuyến 01: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Hội An​

Chiều đi: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng >>> Bến xe Hội An
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Hà Huy Tập – Hà Khê – Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn – Chi Lăng – Hùng Vương –Trần Phú – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Duy Tân – Cầu Trần Thị Lý – Ngũ Hành Sơn – Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa – Bến xe Hội An.

Chiều về: Bến xe Hội An >>> Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
Bến xe Hội An – Trần Đại Nghĩa – Lê Văn Hiến – Ngũ Hành Sơn – Cầu Trần Thị Lý – Duy Tân – Núi Thành – Trưng Nữ Vương – Bạch Đằng – Hùng Vương – Chi Lăng – Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành – Hà Khê – Hà Huy Tập – Điện Biên Phủ – Tôn Đức Thắng – Bến xe TT.

Tần suất: 20 phút/chuyến.
Cự ly tuyến: 36 km
Giá vé suốt tuyến(1 hành khách/1 lượt): 18.000 đồng
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 76 chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: 5 giờ 30 đến 17 giờ 50.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
   * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3680670;
   * Hợp tác xã Vận tải Thuỷ bộ & Du lịch Hội An – Điện thoại: (0235) 3861240.

Tuyến 03: Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa

Chiều đi: Bến xe trung tâm Đà Nẵng >>> Bến xe Ái Nghĩa
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Nguyễn Đức Trung – Trần Cao Vân – Hà Khê - Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn – Ngô Gia Tự – Hùng Vương – Ông Ích Khiêm – Hoàng Diệu – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Đường 2/9 – Cách Mạng tháng 8 – Hòa Cầm – Hòa Khương – Bến xe Đại Lộc (TT Ái Nghĩa).

Chiều về:  Bến xe Ái Nghĩa >>> Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Bến xe Đại Lộc (TT Ái Nghĩa) – Hòa Khương – Hòa Cầm – Cách mạng Tháng 8 – Đường 2/9 – Núi Thành – Trưng Nữ Vương – Hoàng Diệu – Ông Ích Khiêm – Hùng Vương – Ngô Gia Tự – Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành - Hà Khê - Trần Cao Vân – Nguyễn Đức Trung – Điện Biên Phủ – Tôn Đức Thắng–BX.Trung tâm Đà Nẵng.

Giá vé suốt tuyến(1 hành khách/1 lượt): 17.000 đồng
Cự ly tuyến: 40.5 km
Tần suất: 30 phút/chuyến.
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 42 chuyến.
Thời gian hoạt động: từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 00.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
    * Công ty TNHH Vận tải & DVDL Hải Vân - Điện thoại: (0236) 3649375.
    * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0236) 3680670;
    * Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Đại Lộc - Điện thoại : (0235) 3765765 ;
    * Công ty Trách nhiệm nhiệm hữu hạn Vận tải Đại Lộc.

Tuyến 04: Đà Nẵng - Tam Kỳ

Chiều đi: Đà Nẵng >>> Tam Kỳ
45 Nguyễn Tất Thành (Cầu Thuận Phước) – Đường 3/2 – Đống Đa – Lý Tự Trọng – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Phan Châu Trinh – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Hữu Thọ – CMT8 – Cầu Cẩm Lệ – Quốc Lộ 1A – Phan Bội Châu – Phan Châu Trinh – 954 Phan Châu Trinh (Tam Kỳ).

Chiều về: Tam Kỳ >>> Đà Nẵng
954 Phan Châu Trinh (Tam Kỳ) – Phan Châu Trinh – Quốc Lộ 1A – Cầu Cẩm Lệ – CMT8 – Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu – Thái Phiên – Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai – Lý Tự Trọng–Đống Đa – 3 Tháng 2 – 45 Nguyễn Tất Thành (Cầu Thuận Phước).

Giá vé suốt tuyến(1 hành khách/1 lượt): 28.000 đồng
Tần suất: 15 phút /chuyến.
Cự ly tuyến: 70 km
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 112 chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: Từ 05 giờ 30 phút đến 18 giờ 00.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
   * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0236) 3680670;
   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại : (0236) 3649917;
   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại : (0235) 3820011;
   * Hợp tác xã Vân tải và Kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ - Điện thoại : (0235) 3851406.

Tuyến 06: Đà Nẵng - Phú Đa

Chiều đi: Đà Nẵng >>> Phú Đa
Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập - Hà Khê - Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm - Lê Duẩn - Chi Lăng - Hùng Vương - Hàm Nghi - Lê Đình Lý - Nguyễn Tri Phương - Trưng Nữ Vương - Duy Tân - Núi Thành - CMT8 - Cầu Vượt Hòa Cầm - Quốc lộ 1A - Vĩnh Điện - Nam Phước - Tỉnh lộ 610 - Trà Kiệu - Kiểm Lâm - Mỹ Lược - Thu Bồn - Chợ Phú Đa (Quảng Nam).

Chiều về: Phú Đa >>> Đà Nẵng
Chợ Phú Đa (Quảng Nam) - Tỉnh lộ 61 - Cầu vượt Hòa Cầm - CMT8 - Núi Thành - Duy Tân - Trưng Nữ Vương - Nguyễn Tri Phương - Lê Đình Lý - Hàm Nghi - Hùng Vương - Chi Lăng - Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm - Nguyễn Tất Thành - Hà Khê - Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Giá vé suốt tuyến (1 hành khách/1 lượt): 25.000 đồng
Cự ly tuyến: 66.7 km
Tần suất: 30 phút/chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: 5 giờ 15 đến 16 giờ 45.
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 48 chuyến
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
   * Công ty CP xe khách và DVTM Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3680 767;
   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại: (0236) 3649 917;
   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại: (0235) 3820 011;
   * Hợp tác xã Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ - Điện thoại: (0235) 3851 406.

Tuyến 09: Thọ Quang - Quế Sơn

Chiều đi: Thọ Quang >>> Quế Sơn
Ngã 3 đường Nguyễn Phan Vinh – Hoàng Sa (điểm đầu tuyến) – Nguyễn Phan Vinh – Ngô Quyền – Cầu Rồng – Bạch Đằng – Lý Tự Trọng – Thanh Sơn – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành – Hà Khê – Hà Huy Tập – Trường Trinh – Quốc lộ 1A – Ngã Ba Hương An – Đường DDT611 – Thị Trấn Đông Phú – Phan Chu Trinh – Bến xe Quế Sơn.

Chiều về: Quế Sơn >>> Thọ Quang
Bến xe Quế Sơn – Phan Chu Trinh – Đường ĐT 611 – Ngã Ba Hương An – Quốc lộ 1A – Trường Chinh – Hà Huy Tập – Hà Khê – Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Thanh Sơn – Lý Tự Trọng – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Trần Phú – Cầu Rồng – Ngô Quyền – Nguyễn Phan Vinh – Ngã 3 đường Nguyễn Phan Vinh – Hoàng Sa.

Giá vé suốt tuyến(1 hành khách/1 lượt): 33.000 đồng
Cự ly tuyến: 70km
Tần suất:    Cao điểm: 30 phút/chuyến.
                      Bình thường: 45 phút/chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: 5 giờ 15 đến 17 giờ 15.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
   * Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hải Vân - Điện thoại: (0236) 3649 917;
   * Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam - Điện thoại: (0235) 3820 011;
   * HTX Vận tải Cơ giới đường bộ huyện Quế Sơn - Điện thoại: (2035) 3885 244.